Ett justerat förslag på avtal mellan NSF och Scouterna

/ 4 Comments
Marie Reinicke vice ordförande i Scouterna. Här syns hon i rollen som ordförande för Världsscoutjamboreen i somras. Foto: Martin Ruist

Marie Reinicke vice ordförande i Scouterna. Här syns hon i rollen som ordförande för Världsscoutjamboreen i somras. Foto: Martin Ruist

Inför Nykterhetsrörelsens scoutförbunds förbundsstämma presenterar nu förbundets styrelse ett justerat förslag på hur samverkansavtalet skulle kunna se ut. Förändringarna är förhandlade med Scouternas nya riksorganisation.

I det utskickade materialet skriver Förbundsstyrelsen att förändringarna är både språkliga, för att förtydliga avsikten med avtalet, och innehållsmässiga, för att stärka Nykterhetsrörelsens scoutförbunds position gentemot riksorganisationen.

Marie Reinicke är en av dem från Scouternas riksorganisation som arbetat med avtalsförhandlingarna. När Dialogprojektet ber om en kommentar till det nya avtalsförslaget berättar Marie att det under hela avtalsförhandlingen varit viktigt för Scouterna Riksorganisationen att hitta lösningar som passar Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Scouterna är angelägna om att NSF:s medlemmar känner sig trygga i att de är medlemmar i en stabil organisation (NSF), där de behåller sin starka koppling både till nykterhetsrörelsen och till scoutrörelsen. Det är ett tydligt krav från förbundet som NSFs ledning lyft fram och som vi till fullo förstår. Samtidigt hoppas Scouterna på att NSF är beredda att kliva på idag, som Frälsningsarmen, Equmenia, KFUK-KFUM och Svenska scoutförbundet, redan gjort. Till hösten har den nya riksorganisationen sitt första årsmöte, där alla kårer som är medlemmar i riksorganisationen har rösträtt. Där kommer framtidens scoutorganisation att formas. Nästa årsmöte kommer att vara 2014. Marie Reinicke lyfter fram att hennes förhoppning är att NSF-kårerna vill vara med och forma scouterna från början, och hon fortsätter gärna att diskutera förutsättningarna för hur arbetet ska fortsätta utvecklas på ett konstruktivt sätt.

På lördagens extra förbundsmöte deltar Marie Reinicke och Fredrik Larsson från scouterna styrelse, och Helen Gestrin samt Martin Björgell från Scoutrådets styrelse.

 • http://www.aspirateurpower.com/ aspirateur dyson

  aspirateur dyson…

  nice homepage…

 • http://mysitedoesnotreallyexists.com Howdy

  Hi…

  I really like what you did with the blog here!…

 • http://mysitedoesnotreallyexists69.com Hello

  Hi…

  I really like what you did with the blog here!…

 • http://www.computerpcblack333jdkk.com/ejj3kkk333 computer pclback

  The Silent Shard…

  This will likely possibly be very useful for a few within your employment I want to will not only with my blog site but…