På lördag fattar Nykterhetsrörelsens scoutförbund beslut om strukturen – här finns allt du behöver

/ 2 Comments

På Lördag träffas Nykterhetsrörelsens scoutförbund i Linköping till ett extra förbundsmöte. Förbundet kommer att diskutera scouternas nya riksorganisation och hur Nykterhetsrörelsens scoutförbund skall förhålla sig till det. Tidigare har Frälsningsarmens scoutförbund, KFUK-KFUMs scoutförbund, Svenska Scoutförbundet och nu senast Equmenia beslutat att vara en del av Scouternas nya riksorganisation.

Vid Nykterhetsrörelsens ordinarie förbundsmöte förra hösten gavs förbundsstyrelsen uppdraget att fortsätta arbeta med processen och ta fram ett förslag där Nykterhetsrörelsens scoutförbund fortsätter vara ett självständigt scoutförbund, samtidigt som man skulle vara mån om att övriga delar av scoutrörelsen skulle få en fungerande organisation.

På lördag kommer förbundet att diskutera det förslag som förbundsstyrelsen och Scouterna arbetat fram. Du hittar förslaget på förbundsmötets sida. Där finns bla det aktuella förslaget till samverkansavtal mellan Scouterna och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (som justerades så sent som 120510).

Efter att handlingarna till det extra förbundsmötet släpptes har olika frågor diskuteras bla i Nykterhetsrörelsens scoutförbunds Facebookgrupp och på andra platser. Förbundsstyrelsen och Scouterna har lämnat svar på de frågor som kommit in, och så sent som igår lämnade Marie Reinicke, vice ordförande i Scouterna den här kommentaren.

Dialogprojektet kommer att vara på plats på lördag och sända mötet direkt i vår Bambuserkanal. Hoppas vi hörs då

  • http://www.computerpcblack333jdkk.com/ejj3kkk333 computer pclback

    The Ships’s Voyages…

    I feel technologies just causes it to be even worse. Now there’s a channel to hardly ever care, now there will not likely become a possibility for them to find….

  • http://www.minecarcon3djjjk.com/3jjjgpu3 urlman 9990mine

    The Ships’s Voyages…

    I believe technologies just can make it even worse. Now there’s a channel to never treatment, now there is not going to be considered a likelihood for them to find….